Заключна частина. Наприкінці заняття викладач підбиває підсумки заняття

Наприкінці заняття викладач підбиває підсумки заняття, ступінь досягнення мети заняття та надає питання для самостійної роботи. Відзначає кращі відповіді, повідомляє оцінки, робить зауваження з виконання завдання.

Старший викладач

працівник Є. Г. СИДОРЕНКО


Додаток 4

ПЛАН
проведення семінару №3
(вид та номер заняття)
з навчальної дисципліни
ПСИХОЛОГІЯ
(повна назва навчальної дисципліни)
ТЕМА № 2. Введення до психології. Методологія, методика і техніка досліджень в психології. Психологія особистості.
(номер та повна назва теми )
Заняття № 4. Введення до психології. Методологія, методика і техніка досліджень в психології. Психологія особистості.
(номер та повна назва теми заняття)
НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС_4_ годин.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 5/409
НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
Обов'язкова:
1.1. Староконь Є. Г. Основи психології та педагогіки Заключна частина. Наприкінці заняття викладач підбиває підсумки заняття: навч. посібник
2. / Є. Г. Староконь, С. О. Кубицький. – Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 284 с.
2. Староконь Є. Г. Основи психології і педагогіки: альбом схем
/ Є. Г. Староконь. – Житомир: ЖВІРЕ, 2004. – 136 с.
Додаткова:

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Предмет, структура, методи і місце сучасної психології в системі наук.
2. Основні етапи розвитку психологічної думки.
3. Характеристика основних методів дослідження в психології.
4. Психологія про особистість.
5. Психологічна структура особистості.
РЕФЕРАТИ (ДОПОВІДІ, ПОВІДОМЛЕННЯ)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ КУРСАНТАМ (СТУДЕНТАМ) ПРИ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРУ
працівник Є. Г. СИДОРЕНКО
(посада, військове звання, підпис, ініціали прізвище викладача)


IV. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ

На лабораторне заняття повинно бути оформлено:

1. Методична розробка, поєднана з планом проведення заняття.

2. Завдання на лабораторну роботу для курсантів (студентів).

Приклад методичної Заключна частина. Наприкінці заняття викладач підбиває підсумки заняття розробки, поєднаної з планом проведення заняття наведено у додатку № 5.

Орієнтовна структура лабораторного заняття

Організаційно-методичні вказівки до проведення заняття

Порядок проведення заняття. Особливості по відпрацюванню навчальних питань заняття. Методика оцінювання знань курсантів (студентів).

Вступна частина

Прийняття доповіді чергового групи. Перевірка наявності курсантів (студентів) і їх готовності до заняття. Оголошення теми, рекомендованої літератури, навчальних питань заняття та порядку їх відпрацювання. Мотивація навчальної діяльності.

Основна частина


documentaihekdt.html
documentaiherob.html
documentaiheyyj.html
documentaihfgir.html
documentaihfnsz.html
Документ Заключна частина. Наприкінці заняття викладач підбиває підсумки заняття